جراح prp

ارتباط با ما

دکتر علی مرجایی

تنظیم سایز فونت

موضوع مربوط به این عنوان هنوز ارائه نشده است

تنظیم سایز فونت

موضوع مربوط به این عنوان هنوز ارائه نشده است 

تنظیم سایز فونت

موضوع مربوط به این عنوان هنوز ارائه نشده است

تنظیم سایز فونت

موضوع مربوط به این عنوان هنوز ارائه نشده است

تنظیم سایز فونت

توسعه توأمان دانش و تکنولوژی در دهه‌های اخیر ، چشم‌اندازهای بدیعی در جهت بهبود کیفیت زندگی و بالا بردن سطح سلامت پدید آورده است . دسترسی همگانی به اینترنت و وجودتارنماهای متعدد در زمینه‌های گوناگون علمی و پزشکی ، سطح آگاهی جمعی را در این بستر افزون کرده است . هر فردی در هر زمانی که اراده نماید در باره هر مطلبی که نیاز داشته باشد ، به گستره وسیعی از داده‌ها و یافته‌ها دسترسی دارد و در آن واحد می‌تواند ایده‌های گوناگون تخصصی و آخرین پژوهش‌ها و تئوری‌های علمی و تحقیقی را مرور کرده و در آن حیطه به تفکر و استنتاج بپردازد . 

گرچه متون و منابع ، به زبان فارسی هنوز در مقام مقایسه , به میزان  دیگر زبان‌ها ، آن گستردگی و شمول را پیدا نکرده‌اند ، تارنماهای فارسی‌زبان نیز در بسترهای گوناگون مرتبط , در حال گسترش روزافزون هستند . افزایش منابع قابل استناد و معتبر و به روزرسانی منابع متناسب با یافته‌های نوین و نظریات جدید ، مطمئناً عرصه را بر نوشتارهای کم اعتبار ، مراجع  غیرتخصصی و کپی‌برداری های صرف تنگ خواهد کرد .

شالوده این مجموعه نیز با این امید پی‌ریزی گردیده است تا در مبحث بیماری‌ها و آسیب‌های  استخوان و مفاصل و با تأکید بر اندام فوقانی و دست ، با استناد به تجارب عملی و منابع معتبر علمی ، عوارض شایع مبتلابه را مطرح کرده و به بحث بگذارد . تلاش به‌عمل آمده است تا نحوه نگارش متون به دور از عبارات غامض و کلمات پیچیده تخصصی بوده و برای عموم قابل استفاده و مفید باشد . در عین حال این هدف نیز لحاظ گردیده است که گستردگی مباحث مطروحه و استناد علمی آن به لحاظ اعتبار به حدی باشد تا برای دانش‌پژوهان رشته‌های مرتبط محلی از تامل داشته باشد .

گرچه برای طی مراحل درمان یک بیماری ، صرف مطالعه درباره آن بیماری یا اجرای پروتکل‌های نوشتاری به هیچ عنوان جایگزین بهره‌گیری از نظرات مشورتی یک پزشک متخصص در یک جلسه رودررو نمی‌شود ، ولی مطمئناً می‌تواند با افزایش سطح بینش و آگاهی ، نقشی مکمل در امر درمان و گشودن باب تعامل و مشارکت فرد درمان پذیر در تصمیم‌گیری‌های درمانی داشته باشد . امری که امروزه به تدریج جایگزین رابطه یک‌سویه پزشک -بیمار در انتقال اطلاعات و دستورات درمانی شده و آن را تبدیل به نوعی رابطه دوسویه با هدف نیل به بهترین نتیجه درمانی می‌سازد و از احتمال وقوع پدیده بیش درمانی می‌کاهد .

امید است مجموعه فراهم آمده که به تدریج کامل‌تر می‌گردد گامی مؤثر در راستای تأمین اهداف تبیین شده در بستر تخصصی تعریف‌شده بوده و آجری دیگر بر پیکر رو به تکامل دانش عمومی باشد .

مطالب بیشتر...

  1. آدرس و لینک