جراح prp

ارتباط با ما

دکتر علی مرجایی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
پارگی عضلات چرخاننده بازو یا روتاتور کاف در شانه نگارش یافته توسط Super User 13916
خشکی مفصل شانه و نرمش‌های کششی مربوط به آن نگارش یافته توسط Super User 16856
درد شانه به علت رسوب کلسیم در تاندونها نگارش یافته توسط Super User 24966
پارگی سر دراز ماهیچه دو سر بازویی نگارش یافته توسط Super User 13521
درد شانه به علت التهاب تاندون ماهیچه دوسر بازوئی نگارش یافته توسط Super User 23830
درد شانه به علت گیرافتادگی نگارش یافته توسط Super User 15707
انجماد مفصل شانه یا شانه یخ زده نگارش یافته توسط Super User 20137