جراح prp

ارتباط با ما

دکتر علی مرجایی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
پارگی عضلات چرخاننده بازو یا روتاتور کاف در شانه نگارش یافته توسط Super User 14257
خشکی مفصل شانه و نرمش‌های کششی مربوط به آن نگارش یافته توسط Super User 17200
درد شانه به علت رسوب کلسیم در تاندونها نگارش یافته توسط Super User 25490
پارگی سر دراز ماهیچه دو سر بازویی نگارش یافته توسط Super User 13807
درد شانه به علت التهاب تاندون ماهیچه دوسر بازوئی نگارش یافته توسط Super User 24056
درد شانه به علت گیرافتادگی نگارش یافته توسط Super User 16016
انجماد مفصل شانه یا شانه یخ زده نگارش یافته توسط Super User 20996