جراح prp

ارتباط با ما

دکتر علی مرجایی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
پارگی عضلات چرخاننده بازو یا روتاتور کاف در شانه نگارش یافته توسط Super User 7041
خشکی مفصل شانه و نرمش‌های کششی مربوط به آن نگارش یافته توسط Super User 6870
درد شانه به علت رسوب کلسیم در تاندونها نگارش یافته توسط Super User 13270
پارگی سر دراز ماهیچه دو سر بازویی نگارش یافته توسط Super User 6374
درد شانه به علت التهاب تاندون ماهیچه دوسر بازوئی نگارش یافته توسط Super User 17341
درد شانه به علت گیرافتادگی نگارش یافته توسط Super User 8748
انجماد مفصل شانه یا شانه یخ زده نگارش یافته توسط Super User 11907