جراح prp

ارتباط با ما

دکتر علی مرجایی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
پارگی عضلات چرخاننده بازو یا روتاتور کاف در شانه نگارش یافته توسط Super User 7681
خشکی مفصل شانه و نرمش‌های کششی مربوط به آن نگارش یافته توسط Super User 7394
درد شانه به علت رسوب کلسیم در تاندونها نگارش یافته توسط Super User 15340
پارگی سر دراز ماهیچه دو سر بازویی نگارش یافته توسط Super User 7248
درد شانه به علت التهاب تاندون ماهیچه دوسر بازوئی نگارش یافته توسط Super User 18047
درد شانه به علت گیرافتادگی نگارش یافته توسط Super User 9615
انجماد مفصل شانه یا شانه یخ زده نگارش یافته توسط Super User 12810