جراح prp

ارتباط با ما

دکتر علی مرجایی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
پارگی عضلات چرخاننده بازو یا روتاتور کاف در شانه نگارش یافته توسط Super User 9295
خشکی مفصل شانه و نرمش‌های کششی مربوط به آن نگارش یافته توسط Super User 8723
درد شانه به علت رسوب کلسیم در تاندونها نگارش یافته توسط Super User 19607
پارگی سر دراز ماهیچه دو سر بازویی نگارش یافته توسط Super User 9021
درد شانه به علت التهاب تاندون ماهیچه دوسر بازوئی نگارش یافته توسط Super User 20259
درد شانه به علت گیرافتادگی نگارش یافته توسط Super User 11565
انجماد مفصل شانه یا شانه یخ زده نگارش یافته توسط Super User 14642